פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

All the queries regarding sales will be taken here.

 Technical Support

All the queries regarding technical problems will be taken here.

 Abuse Management

All the queries regarding abuses of services will be taken here.